Informacja dla firm

Oferta dla firm w formacie PDF
Regulamin Kongresu
Procedura zgłaszania udziału Firmy w Kongresie:

1. Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line dostępny poniżej. System automatycznie wygeneruje potwierdzenie rejestracji.
2. Po tak przeprowadzonej rejestracji firmy na Kongres zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu faktura proforma - prosimy o płatność tylko na jej podstawie.

W razie wątpliwości oraz wszelkich pytań do Państwa dyspozycji pozostają:

Prof. dr hab. med. Janusz Andres   msandres@cyf-kr.edu.pl tel. 602178539
Sprawy księgowe
Tomasz Galewicz
ksiegowosc@prc.krakow.pl  tel. 668 604 860
Biuro Organizacyjne
Tymon Mackiewicz
biuro@prc.krakow.pl  tel. 12 44 66 971,
660 409 785* Nazwa firmy

Ulica i numer *
Kod pocztowy *
Miasto *

NIP*
Telefon
Fax
E-mail*

 Forma uczestnictwa Firmy w Kongresie:

 

  Miano Głównego Sponsora Kongresu   

 

  Miano Sponsora Kongresu   

  Logo na oficjalnej stronach www.prc.krakow.pl i www.kongres.prc.krakow.pl   

  Reklama w programie naukowym

  Stand w miejscu obrad

  Materiały promocyjne w teczkach
powierzchnia wystawowa                    

 


W przypadku zakupu powierzchni do 4 m2 istnieje możliwość zgłoszenia bez dodatkowych kosztów 1 osoby obsługującej stoisko, przy zakupie pow. 5 - 8 m2 - 2 osoby bez dodatkowych kosztów, w przypadku powierzchni powyżej 8 m2 - nie więcej niż 4 osoby obsługujące stoisko bez dodatkowych kosztów. Jeśli ilość osób obsługujących stoisko wystawowe przewyższa w/w limity opłata za każdą dodatkową osobę jest równa opłacie konferencyjnej

 Liczba przedstawicieli do obsługi stoiska  :

 

Proszę podać imiona i nazwiska osób do obsługi stoiska :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym Kongresu :

 

Imię i Nazwisko *

Telefon komórkowy *

Telefon stacjonarny

Fax

e-mail osoby zgłaszającej *

Uwagi


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w formularzu wyłącznie na potrzeby niniejszego Kongresu.