KOMITET ORGANIZACYJNY

Janusz Andres - przewodniczący
Tomasz Galewicz
Tymon Mackiewicz


KOMITET NAUKOWY