KOMITET ORGANIZACYJNY

Janusz Andres - przewodniczący
Tomasz Galewicz
Tymon Mackiewicz
Gabriela Kołodziej

KOMITET NAUKOWY

Janusz Andres
Paweł Andruszkiewicz
Leszek Brongel
Grzegorz Cebula
Tomasz Darocha
Marta Dembkowska
Edyta Drab
Rafał Drwiła
Bartosz Frączek
Ryszard Gajdosz
Wojciech Gaszyński
Waldemar Hładki
Paweł Krawczyk
Ryszard Lauterbach
Jerzy Ładny
Alicja Macheta
Andrzej Mysiak
Jacek Nitecki
Jerzy Owsiak
Małgorzata Popławska
Jerzy Sadowski
Tomasz Sanak
Wojciech Serednicki
Janusz Skalski
Arkadiusz Trzos
Michał Wojdak
Aleksander Zeliaś
Mirosław Ziętkiewicz
Krzysztof Żmudka