KOMITET ORGANIZACYJNY

Janusz Andres - przewodniczący
Tomasz Galewicz
Agnieszka Frączek

KOMITET NAUKOWY

Janusz Andres
Romuald Bohatyrewicz
Leszek Brongel
Grzegorz Cebula
Tomasz Darocha
Marta Dembkowska
Rafał Drwiła
Robert Gałązkowski
Wojciech Gaszyński
Ryszard Gajdosz
Tomasz Górecki
Waldemar Hładki
Tomasz Ilczak
Juliusz Jakubaszko
Paweł Krawczyk
Ryszard Lauterbach
Jerzy Ładny
Waldemar Machała
Alicja Macheta
Andrzej Mysiak
Małgorzata Popławska
Piotr Przybyłowski
Wiesław Pyrczak
Dorota Sobczyk
Jerzy Wordliczek
Tadeusz Zagajewski