Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
msandres@cyf-kr.edu.pl

tel. 602 178 539

Zgłoszenia/faktury/strona internetowa
Tomasz Galewicz
ksiegowosc@prc.krakow.pl
tel. 668 604 860


W sprawach organizacyjnych i firmowych prosimy o kontakt :
Tymon Mackiewicz
biuro@prc.krakow.pl
firmy@prc.krakow.pl
mob. 660 409 785