Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
msandres@cyf-kr.edu.pl

tel. 602 178 539

Sprawy organizacyjne :
Tomasz Galewicz
ksiegowosc@prc.krakow.pl
biuro@prc.krakow.pl
tel. 668 604 860

Sprawy organizacyjno hotelowe :
Kamilia Dudek
kamilia.dudek@symposium.pl