Wstępny Program Kongresu

"15 lat Implementacji Wytycznych Resuscytacji
w Polsce”

Polskiej Rady Resuscytacji

Kraków 15-16 grudnia 2017 r.

Program

Program do pobrania