Rejestracja została zakończona.
Dziękujemy, prosimy o nie dokonywanie wpłat.
UWAGA : ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSC WPŁATY DOKONANE PO 01.12.2015 MOGĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE


1) Języki Kongresu: polski
2) Opłata obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa, udział w obradach, wstęp na wystawę firm, lunch, przerwy kawowe.
3) W przypadku rezygnacji po dniu 15 listopada 2015 roku, opłata nie zostanie zwrócona ze względów organizacyjnych
4) Punkty edukacyjne dla uczestników : Lekarze - na podstawie ilości godzin wykładu - 9 pkt, ratownicy medyczni - 12 punktów edukacyjnych
6) Podczas trwania Sympozjum, w recepcji będą dokonywane wpisy do książeczek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie podanych danych rejestracyjnych.
7) Transport i zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
8) Jeżeli chcesz zostać członkiem Polskiej Rady Resuscytacji proszę zapoznać się z warunkami dostępnymi na stronie www.prc.krakow.pl