Prezentacje z Sympozjum "Wytyczne resuscytacji 2015" Polskiej Rady Resuscytacji

Jeżeli prezentacje nie są wyświetlane poprawnie prosimy o pobranie i zainstalowanie oprogramowania ze strony www.adobe.com


9:30 - 10:00 Powitanie uczestników i przedstawienie głównych założeń Wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji
Janusz Andres, Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
Sesja I
9.30–10.40
Pierwsza pomoc według Wytycznych 2015
Wykłady
9.30–10.40
1. Pierwsza pomoc – omówienie Wytycznych 2015 Grzegorz Cebula
2. Pierwsza pomoc na polu walki i jej wpływ na Wytyczne 2015 Tomasz Sanak
3. Rola ratownika wolontariusza w opiece nad pacjentem
z NZK Jacek Nitecki
4. Pokojowy Patrol – pierwsza pomoc na imprezach masowych – doświadczenia WOŚP Jerzy Owsiak
Sesja II
11.00–12.00
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne zgodnie z Wytycznymi 2015
Wykłady
11.00–12.00
1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna – omówienie Wytycznych 2015 Bartosz Frączek
2. Rola dyspozytora medycznego w rozpoznawaniu i leczeniu pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia Grzegorz Cebula
3. Rola automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia Bartosz Frączek
a. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Bartosz Frączek
b. Akcja Defibrylator Jerzy Owsiak
Sesja III
12.00–13.45
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne według Wytycznych 2015 dorosłych, dzieci i noworodków
Wykłady
12.00–13.45
1. ALS u dorosłych: jakość RKO, leki, wentylacja Paweł Krawczyk
2. ALS u dorosłych: monitorowanie USG i kapnografia w resuscytacji Paweł Andruszkiewicz
3. Rola zespołu w zapewnieniu efektywnej resuscytacji Grzegorz Cebula
4. Specyfika zabiegów resuscytacyjnych u dzieci w świetle Wytycznych 2015 Michał Wojdak
5. Adaptacja po urodzeniu i resuscytacja u noworodków Marta Dembkowska
6. Zaawansowane techniki resuscytacyjne Rafał Drwiła
Sesja IV
15.00–16.30
Resuscytacja w sytuacjach szczególnych. NZK z powodu hipotermii głębokiej
Wykłady
15.00–16.30
1. Szczególne przyczyny NZK Marta Dembkowska
2.Szczególne sytuacje, w których dochodzi do NZK Marta Dembkowska
3. Szczególni pacjenci z NZK Paweł Krawczyk
4. NZK w urazach i zdarzeniach masowych Grzegorz Cebula
5. Leczenie hipotermii głębokiej według Wytycznych 2015 Tomasz Darocha
Sesja V
16.30–17.45
Leczenie po powrocie spontanicznego krążenia i rokowanie u pacjentów po NZK w świetle Wytycznych 2015
Wykłady
16.30–17.45
1. Postępowanie przedszpitalne w OZW i regionalizacja leczenia chorych po NZK Aleksander Zeliaś
2.Hipotermia terapeutyczna i kontrola temperatury u chorych po NZK Paweł Krawczyk
3. Prognozowanie neurologiczne według Wytycznych 2015 Paweł Krawczyk
4. Cele terapii chorych po NZK według Wytycznych 2015 Janusz Andres
Sesja VI
18.15-19.30
Leczenie po powrocie spontanicznego krążenia i rokowanie u pacjentów po NZK w świetle Wytycznych 2015
Wykłady
18.15-19.30
1. Zasady edukacji według Wytycznych 2015 Janusz Andres
2.Ratujemy i uczymy ratować. Światowy rekord w jednoczasowej resuscytacji 2015 Jerzy Owsiak
3. Problemy etyczne resuscytacji w świetle Wytycznych 2015 Janusz Andres
4. Przeżywalność po pozaszpitalnym NZK – rejestr EuReCa Grzegorz Cebula