Szanowni Państwo,
Andres W Auditorium Maximum UJ w Krakowie w dniach 15 i 16 grudnia 2017 odbył się VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji, który był okazją do podsumowania 15 lat działalności Polskiej Rady Resuscytacji w kontekście medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego oraz medycyny katastrof, a także szansą na określenia kierunków dalszego rozwoju tych dziedzin medycyny w naszym kraju.

W sesji inauguracyjnej Prof. Juliusz Jakubaszko otrzymał Członkostwo Honorowe Polskiej Rady Resuscytacji oraz wygłosił wykład na temat przyszłości medycyny ratunkowej, a Prof. Jerzy Ładny przedstawił przyszłość systemu ratownictwa w Polsce.

Renomowani wykładowcy wystąpili w sesjach : medycyny katastrof z pokazem działań ratunkowych w zagrożeniu terrorystycznym, sesji ratownictwa medycznego, resuscytacji przedszpitalnej, wybranych problemów i kontrowersji w zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, etyki i prawa w resuscytacji, ale także postępów w rozpoznawaniu śmierci mózgu i kwalifikacji do pobrania narządów w celu transplantacji oraz nauczanie resuscytacji dorosłych i dzieci.

Równolegle do obrad odbył się Dzień Instruktorski instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji oraz warsztaty USG, mechanicznego wspomaganie krążenia w przypadku NZK, symulacji transportu w mechanicznej kompresji, zakładania dostępów doszpikowych oraz planowania działań w trakcie resuscytacji i in.

podpis Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji