Zdjęcie Kongres Polskiej Rady Resuscytacji po raz VI
w Krakowie

VI Kongres Polskiej Rady Resuscytacji odbył się w dniach 22-23 maja 2014 w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Witek” w Modlnicy-Kraków i został zorganizowany w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego hasło przewodnie „Jak zwiększyć przeżywalność pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia?” obejmowało kluczowy punkt odniesienia programu naukowego Kongresu, który zgromadził ok. 300 uczestników. Rozpoczynające sesje naukowe dotyczyły powszechnej edukacji dzieci i dorosłych, doskonalenia technik szkolenia personelu medycznego m.in. w oparciu o metody symulacji klinicznych stanów zagrożenia życia oraz określenia roli dyspozytora i ratownika w ratowaniu osób w bezpośrednim zagrożeniu życia. Pierwszego dnia Kongresu odbyły się także Zespołowe Zawody Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, w których zmierzyły się 4 zespoły dwu i trzyosobowe, spośród których w trakcie finału wyłoniono ostatecznie drużynę zwycięską.
W czasie trwania wydarzenia istotnymi zagadnieniami w sesjach były także: organizacja leczenia chorych, u których czas interwencji leczniczej ma decydujące znaczenie dla ich przeżywalności, a także możliwości lecznicze w nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia, według aktualnych danych wciąż pozostającym największym zabójcą współczesnej Europy.

ZdjęcieDrugi dzień Kongresu obfitował w wykłady gości zagranicznych, profesor Roger White z Kliniki Mayo w Rochester (USA) przedstawił tłumaczony na język polski wykład o znaczeniu powszechnego dostępu do wczesnej defibrylacji w przeżywalności chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia. Przed wygłaszanym przez siebie wykładem profesor White otrzymał także członkostwo honorowe Polskiej Rady Resuscytacji za wspieranie jej rozwoju swoim autorytetem w dziedzinie nauki.

Kolejnym gościem ze Stanów Zjednoczonych był doktor Andrea Gabrielli z Uniwersytetu Floryda, który będąc po raz drugi wykładowcą w trakcie Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji zaprezentował tłumaczony symultanicznie na język polski panel edukacyjny poświęcony współczesnym metodom leczniczym w urazach połączonych z masywnym krwawieniem a także nagłym pozaszpitalnym i wewnątrzszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia. Inna sesja doktora Gabriellego Zdjęciedotyczyła tematyki aktualnych standardów leczenia chorych po urazach głowy i operacjach neurochirurgicznych. Wsparcia merytorycznego w zakresie tej sesji udzielił także profesor Andrei Oshorov z Kliniki Neurochirurgii w Moskwie, który przedstawił swoje badania w zakresie znaczenia ciągłego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Kongres zamknęła sesja poświęcona najbardziej istotnym kontrowersjom w leczeniu pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Między sesjami miała miejsce także prezentacja zgłoszonych prac posterowych

ZdjęcieZintegrowaną, kolejną interesującą częścią praktyczną Kongresu były także warsztaty i demonstracje obejmujące m.in. tematykę ultrasonograficznej oceny pacjenta w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, działań ratowniczych w wypadkach masowych, warsztatów oddechowych, wkłuć doszpikowych oraz resuscytacji noworodka po urodzeniu. Wśród oferowanych warsztatów znajdowały się także te obejmujące zagadnienie prowadzenia i przygotowania symulacji medycznych oraz monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego.